Cenatrala alarmowa to całe serce naszego systemu alarmowego. To ona przyjmuje informacje od wszystkich czujników i podejmuje odpowiednie działania. Rodzaj i złożoność centrali dobieramy wg. potrzeb naszego systemu . Ogólnie rzecz biorąc w centralach alarmowych wyszczególniamy następujące parametry:

  • ilość wejść na płycie centrali,
  • max. ilość wejść,
  • ilość wyjść na płycie centrali (wysokoprądowych, niskoprądowych),
  • max. ilość wyjść,
  • ilość stref jaką centrala obsłuży,
  • moduły wbudowane w płytę centrali (GPRS, GSM),
  • obsługa wejścia 3EOL,
  • obsługa normy zabezpieczeń Grade 3.

To co prawda bardzo uproszczone podejście, ale w zupełności pozwoli nam scharakteryzować daną centralę i na podstawie takich parametrów dokonać wyboru urządzenia dla naszego systemu alarmowego.